Om medisinsk akupunktur

Akupunktur-NFMA

Hva er medisinsk akupunktur?

Akupunktur er en opprinnelig kinesisk behandlingsform hvor man stikker tynne stålnåler i visse punkter for å stimulere kroppen med mål om å gjenopprette homeostase og helse. Tradisjonell kinesisk medisin (TCM) utgjør en egen forklaringsmodell som er et resultat av årtusener med erfaring, kinesisk kultur, filosofi og virkelighetsforståelse. Systemet definerer helse og sykdom ut fra balanse og ubalanse i kroppens energisystem/funksjonskretser.

Dokumenterte effekter

Det finnes flere nevrofysiologiske virkningsmekanismer for observerte effekter av akupunkturbehandling. Når man stimulerer visse kroppsområder med nålene, initierer man en feedback-effekt på det afferente nervesystemet til forskjellige deler av sentralnervesystemet, og man får en effekt fra spinalt til corticalt nivå, inkludert aktivering av det nevroendokrine systemet og regulering i deler av det autonome nervesystemet. Risikoen for bivirkninger av akupunkturbehandlingen er funnet å være lav.
Dokumentasjonen av akupunktur som effektiv behandling for forskjellige tilstander har vært økende, og den sterkeste evidensen er for postoperativ kvalme, kronisk knesmerte og langvarige korsryggsmerter. Norske studier har vist effekt av akupunktur ved cystitt, patellofemoral smerte og menopausale symptomer.
Dokumentasjonen på effekten av akupunktur ved langvarige korsryggsmerter har medført at akupunktur er tatt inn i ”Nasjonale retningslinjer ved korsryggsmerter” i Norge. (11)

Økende terapeutisk metode

Akupunktur som terapeutisk metode er økende utenfor og innenfor det offentlige helsevesen. Norheim et al. har undersøkt holdninger til og erfaringer med akupunktur hos norske leger (uavhengig av spesialitet), medisinstudenter og befolkningen generelt (12-13). Rundt en tredel av legene ville anbefale akupunktur til deres migrene-pasienter. En av fem i den generelle befolkning hadde forsøkt akupunkturbehandling for egen sykdom, hovedsakelig for lidelser i muskel-skjelett-apparatet. I en spørreundersøkelse blant 111 norske allmennpraktikere med utdanning i akupunktur fant Aanjesen et al. at 60% brukte akupunktur i behandlingen i sin praksis, og rundt halvparten brukte akupunktur som behandlingsform i mer enn 5% av konsultasjonene (14)De mest brukte indikasjoner var muskel-skjelettsmerte, migrene og tensjonshodepine.

Medisinsk akupunktur skiller seg fra klassisk akupunktur i det at det hovedsakelig utføres av autorisert helsepersonell med minimum bachelorutdanning (Lege, fysioterapeut, kiropraktor, sykepleier, tannlege). Utøvere av medisinsk akupunktur vil vektlegge vitenskapelig dokumentasjon for prioritering av behandlingsvalg. Man vil vektlegge kunnskap om nevrofysiologiske forklaringsmodeller på observerte effekter. Utgangspunktet for akupunkturbehandling vil være at en vestlig medisinsk diagnose ligger i bunn, og at behovet for vanlig konvensjonell medisinsk behandling er avklart.

Medisinsk akupunktur søker å integrere akupunktur som metodikk i vanlig medisinsk praksis der det er vitenskapelig dokumentasjon for effekter, og et definert behandlingsbehov.

Referanser

 • Heyerdahl O., L.N., Lærebok i akupunktur.2003, Oslo: Universitetsforlaget.
 • White, A., Cummings M., Filshie J., An introduction to western medical acupuncture. 2008, London.: Churchill Livingstone Elsevier. .
 • Lee, A. and L.T. Fan, Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing postoperative nausea and vomiting. Cochrane Database Syst Rev, 2009(2): p. CD003281.
 • White, A., et al., Acupuncture treatment for chronic knee pain: a systematic review. Rheumatology (Oxford), 2007. 46(3): p. 384-90.
 • Scharf, H.P., et al., Acupuncture and knee osteoarthritis: a three-armed randomized trial. Ann Intern Med, 2006. 145(1): p. 12-20.
 • Manheimer, E., et al., Meta-analysis: acupuncture for low back pain. Ann Intern Med, 2005. 142(8): p. 651-63.
 • Haake, M., et al., German Acupuncture Trials (GERAC) for chronic low back pain: randomized, multicenter, blinded, parallel-group trial with 3 groups. Arch Intern Med, 2007. 167(17): p. 1892
 • Alraek, T. and A. Baerheim, The effect of prophylactic acupuncture treatment in women with recurrent cystitis: kidney patients fare better. J Altern Complement Med, 2003. 9(5): p. 651-8.
 • Jensen, R., et al., Acupuncture treatment of patellofemoral pain syndrome. J Altern Complement Med, 1999. 5(6): p. 521-7.
 • Borud, E.K., et al., The Acupuncture on Hot Flushes Among Menopausal Women (ACUFLASH) study, a randomized controlled trial. Menopause, 2009. 16(3): p. 484-93.
 • Lærum E, B.J.I., Storeheim K et al., Nasjonale kliniske retningslinjer. Korsryggsmerter med og uten nerverotsaffeksjon., 2007, Formi.: Oslo.
 • Norheim AJ, Fønnebø V. Doctors attitudes to acupuncture – A Norwegian study. Soc Sci Med 1998; 47:519-23.
 • Norheim AJ, Fønnebø V. A survey of acupuncture patients: results from a questionnaire among a random sample in the general population in Norway. Compl Ther Med 2000; 8:187-92.
 • Aanjesen T, Senstad AC, Lystad N, Kværner K. Akupunktur – et supplement i allmennpraksis. Tidsskr nor lægeforen 2002; 122: 921-3.

Har du spørsmål om akupunktur?

Kontakt oss