Arrangementer

Akupunktur-kursoversikt

Arrangementer 2019

KURS OG KLINIKK MED DR. MIKE CUMMINGS

Oslo 25. – 27. oktober 2019

Norsk Forening for Medisinsk Akupunktur har gleden av å invitere til kurs og praktisk klinikk med
dr. Mike Cummings, medical director of the British Medical Acupuncture Society – NFMA sin
søsterorganisasjon i England.
Dr. Cummings er aktuell med sin nyeste bok «An introduction to Western Medical Acupuncture»
Kurset er spesielt tilrettelagt for helsepersonell med grunnutdanning i nålebehandling eller
akupunktur, slik som fysioterapeuter, leger, sykepleiere, kiropraktorer og turnuskandidater.
For legene er det søkt om tellende timer i relasjon til spesialiteten i allmennmedisin, nevrologi
og anestesi.
Kurset vil gi deltagerne en utvidet forståelse for evidens og virkningsmekanismer bak Vestlig
Medisinsk Akupunktur slik den blir forstått og praktisert innenfor vestlig medisin i dag.
Kurset tar utgangspunkt i vestlig medisinske diagnoser, og er særlig rettet mot
smertebehandling. Det blir en dag med praktisk klinikk med fokus på sikker nåling av nakke og
thoracalkolumna i tillegg til hodepine. Det blir også forelesning om bruk av VMA ved andre
diagnoser der det er evidens for effekt. Kurset holdes på engelsk.

Sted: Oslo (nærmere info om lokale kommer )
Kursavgift: Medlemmer i NFMA kr. 4295.- Andre kr. 4995.-
Overnatting: Bestilles av hver enkelt deltager.
Påmelding: Send e-post til kristin.didriksen@gmail.com
Påmeldingsfrist: 2. september 2019
Påmeldingsregler: Påmelding er bindende og gjelder fra kursavgift er innbetalt til NFMA sin konto: 2095.54.63.197
Evt. avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding senere enn 3 uker før kursstart refunderes 50 %
av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart refunderes ingen kursavgift.

Foreløpig progam:

FREDAG 25. OKTOBER:
13.00 – Innsjekk
13.30 – 17.00 – An introduction to Western Medical Acupuncture – dr. Mike Cummings.
Virkningsmekanismer og anvendelse i vestlig medisin i dag.
Presentasjon av nyeste forskning på effekter av Vestlig Medisinsk Akupunktur.

LØRDAG 26. OKTOBER:
09.00 – 13.00 – Praktisk klinikk med fokus på nåling av smertetilstander, evidens for valg av
punkter og sikker nåling av nakke og thoracalkolumna – dr. Mike Cummings.
13.00 – 14.00 – Lunch
14.00 – 15.00 – Forelesning – Andre vestlig-medisinske diagnoser der det er evidens for effekt av
VMA – dr. Mike Cummings
15.00 – 17.00 – Praktisk klinikk/workshop med veiledning av dr. Mike Cummings.
Det er anledning for deltagerne å komme med ønsker om tema og få demonstrert
punktvalg ved spesifikke diagnoser relatert til deres pasientpraksis.

SØNDAG 27. OKTOBER:
09.00 – 11.00 – Oppsummering og anbefalinger for bruk av VMA i England og i følge WHO.
Britisk helsepolitikk og alternativer til medikamentell behandling ved smertetilstander
– dr. Mike Cummings.
11.00 – 12.00 – Norske helsemyndigheter og anbefalinger som gjelder bruk av VMA.
12.00 – 13.30 – Klinisk forskning og bruk av VMA på postoperativ kvalme og fatigue ved St. Olavs
hospital HF i Trondheim – Fysioterapeut og lærer i NFMA, Laila Wedø.

Velkommen til kurs – hilsen Styret i NFMA

Har du spørsmål om våre kurs?

Kontakt oss