Akupunktur-kursoversikt

Arrangementer 2019

Intra Muskulær Stimulering – IMS-sertifisering

Kurset holdes i Bergen fredag 1. februar og lørdag 2. februar 2019.
Det søkes om godkjenning av kurstimer for leger under videre- og etterutdanning.

FAGLIG INNHOLD:

Vi vil på dette kurset få en dag med tilgang til preparater på Anatomisk institutt ved
Haukeland sykehus. Undervisning på Anatomisk institutt er obligatorisk for å oppnå
IMS-sertifisering.
Klinisk del IMS-kurs vil bli holdt i lokalene til ØNH lege Magnus S. Hilland,
Nygårdsgt. 4 – 4.etg., 5015 Bergen.
Dette kurset er spesielt lagt opp for deltagere som mangler en modul i IMS-
kursrekken for å oppnå sertifisering som Gunn-IMS behandler.
Kurset legger derfor spesielt vekt på sikker behandling av nakke og thorax i tillegg til
utredning og behandling av nevropatier.

KURSPLAN:

Fredag 1. februar kl. 10.00 – 15.00
Anatomisk institutt, Haukeland Undervisning, med tilgang til preparater og nærmere
fokus på anatomien i nakke og thoracalregionen for sikker akupunkturbehandling av
disse kroppsområdene.
Kursholder er Ronnie Hilland

Lørdag 2. februar kl. 09.00 – 16.00
Hilland Øre-Nese-Hals, Nygårdsgt. 4 – 4.etg. 5015 Bergen.
Vi har pasienter som vi undersøker i plenum og fortsetter med behandling.
Fokus på nakke og thoracalcolumna. Anledning til å repetere fra forrige kurs.
Kursholder er Ronnie Hilland

KOMPETANSEKRAV:

Kurset er et videregående nålebehandlingskurs, og forutsetter kompetanse fra
Grunnkurs i NFMA eller tilsvarende, slik som Basis/Grunnkurs muskel og skjelett i
regi av Faggruppe for nålebehandling i fysioterapi – NFF.
Annen relevant akupunkturutdanning må dokumenteres og vil bli vurdert av styret i
NFMA.

NFMA- kurs er tverrfaglige og spesielt tilpasset for autorisert helsepersonell som fysioterapeuter, sykepleiere, kiropraktorer, tannleger og leger.

KURSPRIS:

Kr 2500.- for medlemmer i NFMA, og kr. 3000.- for ikke medlemmer.

PÅMELDING:

Frist for påmelding er tirsdag 15. januar 2019.
Bindende påmelding til Kristin Didriksen på epost: kristin.didriksen@gmail.com
Betaling må merkes “IMS-kurs-sertifisering” for hele kurset .
“IMS-Anatomisk institutt” eller “IMS-klinisk del” for påmelding én av dagene.
Plass på kurset er sikret fra kursavgift er betalt til kontonr. 2095.54.63.197
Max antall 20 deltagere. Medlemmer i NFMA og tidligere IMS-kursdeltagere vil bli
prioritert.

Om kursholder Ronnie Hilland:

Ronnie Hilland er fysioterapeut utdannet fra Berlin 1973 og har videreutdanning i
klassisk akupunktur NAFO (1993) og Gunn IMS (intra- muskulær stimulering 2000).
Han har vært deltaker i forskningsprosjekt på IMS sammen med HUS (Haukeland
universitets sykehus) og UNIFOB (universitetet i Bergen, og er medlem av tysk
forskningsgruppe i akupunktur. Han er internasjonal instruktør i Gunn IMS og holder
kurs i inn -og utland. Var i perioden 2000 til 2004 medlem av den canadiske
utdanningskomiteen for Gunn IMS.

Om IMS metoden:

Intra Muskulær Stimulering – IMS – av muskulaturen langs ryggsøylen. Når vi nåler
segmentalt utløser vi en reaksjon som går via afferente nervefibre til hjernen via golgi
apparatet som påvirker multifider/rotatorer slik at disse musklene får tilbake normal
muskeltonus. Derfor er det viktig å nåle i overgang sene/muskel apparatet. Den
efferente beskjeden fra hjernen gjør at muskelen blir forlenget og dette fører til
umiddelbar gjenoppretting av mobilitet i ryggleddene. Eksempel er pasient som
hadde problemer med å ligge på magen i første behandling lettere kan gjøre dette
etter bare en behandling. Ronnie Hilland henviser til Cannon / Rosenbluth: Law of
denervation som forklarer nøyaktig hva som skjer under IMS behandling. Dette vil
Ronnie utdype nærmere på kurset.

Som medlem kan du hjelpe NFMA med å nå ut til flest mulig med våre
arrangementer hvis du liker og deler våre kursarrangementer på Facebook.

Årsmøte NFMA

Sted: Oslo
Dato: 29.-30. mars.
Målgruppe: NFMA-medlemmer.
Program: Detaljer informasjon kommer snart.

Har du spørsmål om våre kurs?

Kontakt oss