Utdanning

Akupunktur-utdanning

Vårt kurstilbud

NFMA tilbyr offentlig godkjent helsepersonell utdannelse i medisinsk akupunktur gjennom sin kursrekke. Vårt mål er å gi våre elever et godt teoretisk grunnlag basert på nyere akupunkturforskning og praktisk trening i nålebehandling for at de skal bli faglig dyktig i medisinsk akupunktur.

Vår opplæringsmodell er spesielt rettet mot offentlig godkjent helsepersonell. Den er som den eneste i Norge, både tverrfaglig og vendt mot vestlig medisinsk tankegang.Vi har en direkte og praktisk tilnærmingsmodell med nåletrening helt fra begynnelsen. Dette er mulig fordi våre elever allerede er utdannet offentlig godkjent helsepersonell med gode kunnskaper i anatomi og eksisterende lovverk for helsepersonell.

Grunnkurs og fordypning

Vår kursrekke er delt inn i Grunnkurs og Fordypningskurs. Grunnkurs i NFMA gir helsepersonell grundig opplæring i behandling av muskel/skjellettlidelser og hodepine. Disse kursene bygger på nevrofysiologiske smertemekanismer og hvordan medisinsk akupunktur påvirker disse. I tillegg presenteres nyere forskning innen akupunktur.

Fordypningskurs i NFMA henvender seg til helsepersonell som ønsker en dypere forståelse for historikken bak vestlig medisinsk akupunktur og utviklingen fra TCM.

En vesentlig del av undervisningsopplegget er forskning og tenkemåte som ligger til grunn for akupunkturen slik den praktiseres i vestlig medisin i dag. Akupunkturbehandling av indremedisinske og psykosomatiske lidelser i henhold til nyere forskning kommer inn på disse kursene. For å komme med på Fordypningskursene i NFMA, kreves bestått Grunnkurs i NFMA, eller tilsvarende kompetanse slik som Basiskurs fra Norsk Fysioterapeutforbund – NFF.

Har du spørsmål om våre kurs?

Kontakt oss