Akupunktur-kursoversikt

Kursoversikt 2017

Intra Muskulær Stimulering – IMS – kurs del 3 i Bergen

Vi vil på dette kurset få tilgang til preparater på Anatomisk institutt ved Haukeland sykehus.
Det vil bli klinikk med fokus på anatomien i nakke og thoracalregionen for sikker akupunkturbehandling av disse kroppsområdene.

Fredag 31. mars kl. 10.00 – 15.00 på Anatomisk institutt, Haukeland
Lørdag 01. februar kl. 09.00 – 16.00, Stadion Fysioterapi, Kniksensplass 3, 5063 Bergen.

Dette er del 3 av IMS-kurset og vi går videre med nakke og thorax i tillegg til utredning og behandling av nevropatier.
De enkelte delene av kursrekken kan tas uavhengig av rekkefølge, men man må ha alle
3 delene for å oppnå godkjenning som IMS-behandler.

IMS-del 3 arrangeres i forbindelse med NFMA-Årsmøtet 2016.
Årsmøtet holdes fredag 31. mars 2017 kl. 17.00 – 19.00 på Scandic Hotell Ørnen som ligger like ved buss og jernbanestasjonen. 

Kursholdere er Ronnie Hilland og Rune Enehaug.
Ronnie Hilland er fysioterapeut utdannet fra Berlin 1973 og har videreutdanning i klassisk akupunktur NAFO (1993) og Gunn IMS (intra- muskulær stimulering 2000). Han har vært deltaker i forskningsprosjekt på IMS sammen med HUS (Haukeland universitets sykehus) og UNIFOB (universitetet i Bergen, og er medlem av tysk forskningsgruppe i akupunktur. Han er internasjonal instruktør i Gunn IMS og holder kurs i inn -og utland. Var i perioden 2000 til 2004 medlem av den canadiske utdannings-komiteen i Gunn IMS.

Om IMS metoden:
Intra Muskulær Stimulering – IMS – av muskulaturen langs ryggsøylen.
Når vi nåler segmentalt utløser vi en reaksjon som går via afferente nervefibre til hjernen via golgi apparatet som påvirker multifider/rotatorer slik at disse musklene får tilbake normal muskeltonus. Derfor er det viktig å nåle i overgang sene/muskel apparatet. Den efferente beskjeden fra hjernen gjør at muskelen blir forlenget og dette fører til umiddelbar gjennoppretting av mobilitet i ryggleddene. Eksempel er pasient som hadde problemer med å ligge på magen i første behandling lettere kan gjøre dette etter bare en behandling.

Ronnie Hilland henviser til Cannon / Rosenbluth: Law of denervation som forklarer nøyaktig hva som skjer under IMS behandling. Dette vil Ronnie utdype nærmere på kurset. Han vil også fortelle om studien i samarbeid med HUS (Haukeland universitets sykehus) og UNIFOB ( Universitetet i Bergen) om carpal tunnel syndrom og Gunn IMS.

Kompetansekrav:
Kurset er et videregående nålebehandlingskurs, og forutsetter kompetanse fra Grunnkurs i NFMA eller tilsvarende, slik som Basis/Grunnkurs i regi av Faggruppe for nålebehandling i fysioterapi – NFF

Kurspris IMS del 3:
Kr 2250.- for medlemmer i NFMA, og kr. 2750.- for ikke medlemmer.
Bindende påmelding til Laila Wedø på e-mail: lahele@online.no merket IMS-kurs-3. Påmelding gjelder når kursavgift er betalt til kontonr. 4212.05.11.755
Frist for påmelding er torsdag 16. mars 2017.
Max antall 20 deltagere.

Grunnkurs i akupunkturbehandling av muskel -og skjelettlidelser for autorisert helsepersonell

Del 1: 20.-22.10.2017 – kursavgift: kr.3.900,-
Del 2: 17.-19.11.2017 – kursavgift: kr.3.900,-
Del 3: jan/februar 2018 (klinisk kurs) – kursavgift: kr.3.900,-

Kursledere: Lege Nils Lystad og fysioterapeut Laila Helen Wedø

Alle kursene holdes i Trondheim.

Kursene kan tas separat, men faglig sett bygger de på hverandre. NFMA sine kurs er spesielt utviklet for autorisert helsepersonell og praksis.

Man vil vektlegge kunnskap om nevrofysiologiske forklaringsmodeller på observerte effekter.
Utgangspunktet for medisinsk akupunkturbehandling vil være at en vestlig medisinsk diagnose ligger i bunn der det er vitenskapelig dokumentasjon for effekter, og et definert behandlingsbehov.

Litteratur: Lærebok i Akupunktur, 3.utg. (Heyerdahl og Lystad)

Påmelding med navn, adresse og telefonnummer sendes til:

Laila Helen Wedø, sms til mobil: 92019264
eller på mail til: lahele@online.no

Påmeldingsfrist: 1 mnd før kursstart

YNSA-kurs

Vi har i år fokus på: Smertebehandling og Nevrologi.
YNSA – Yamamoto New Scalp Acupuncture, blir hovedtema på NFMA sitt Høstseminar 2017.
YNSA er en enkel og hurtigvirkende mikroteknikk som brukes over hele verden, spesielt effektiv på smerter og nevrologiske tilstander.

YNSA-kurs har vært etterspurt i lang tid, og vi har i år lykkes å få de dyktige foreleserne David Bromzon og Avi Amir til Norge helgen 3. – 5. november. Foreleserne holder for tiden på med research i Haifa med fokus på smertebehandling og effekten av YNSA for å redusere stivhet og tremor hos pasienter med Parkinson sykdom. De holder et praktisk, klinisk rettet kurs i en mikroteknikk som enkelt kan anvendes i daglig pasientbehandling.

Kompetansekrav:
Kurset er et videregående nålebehandlingskurs, og forutsetter kompetanse fra Grunnkurs i NFMA eller tilsvarende, slik som Basis/Grunnkurs muskel og skjelett i regi av Faggruppe for nålebehandling i fysioterapi – NFF
Vi inviterer også andre akupunktører med tilsvarende kompetanse til å delta på våre videregående kurs.
NFMA- kurs er tverrfaglige og spesielt tilpasset for autorisert helsepersonell som fysioterapeuter, sykepleiere, kiropraktorer, tannleger og leger.

Kurspris YNSA-kurs 2017:
Kr 3500.- for medlemmer i NFMA, og kr. 3900.- for ikke medlemmer.
Påmelding:
Bindende påmelding til Laila Wedø på e-mail: lahele@online.no merket YNSA-kurs.
Plass på kurset er sikret fra kursavgift er betalt til kontonr. 4212.05.11.755
Frist for påmelding er torsdag 5. oktober 2017.
Forelesningene holdes på engelsk, derfor blir nærmere informasjon også på engelsk.

Du som medlem kan hjelpe NFMA med å nå ut til flest mulig med våre arrangementer hvis du deler våre kursarrangementer på Facebook.

Har du spørsmål om våre kurs?

Kontakt oss